Olalastudio blog

IPL EPILACE VS EPILACE LASEREM:

CO JE LEPŠÍ PRO TRVALÉ ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ? SROVNÁNÍ METOD A JEJICH VÝHOD A NEVÝHOD

Otázka trvalého odstranění nežádoucích chloupků je tématem, které zajímá mnoho lidí, jež touží po

Otázka trvalého odstranění nežádoucích chloupků je tématem, které zajímá mnoho lidí, jež touží po hladké pokožce bez starostí.


Existuje několik metod, které slibují trvalé výsledky, ale mezi dvěma nejpopulárnějšími volbami stojí IPL epilace a epilace laserem. Obě tyto metody mají svá pro a proti, které vám za pomoci tohoto článku pomůžeme rozebrat a zvážit.


Projděte si s námi všechny výhody a nevýhody obou metod a zvolte si svou ideální cestu k dokonale hladké pokožce.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ IPL EPILACE A LASEROVÉ EPILACE

IPL EPILACE

IPL (Intense Pulsed Light) epilace je jednou z populárních metod pro odstranění nežádoucích chloupků. Princip fungování této techniky spočívá ve využití pulzního světla o vysoké intenzitě k cílenému zničení chloupků. Základní princip fungování IPL epilace je následovný:


Zdroj intenzivního pulzního světla: Zařízení pro IPL epilaci obsahuje xenonovou žárovku nebo LED diody, které generují intenzivní pulzy světla. Toto světlo má různé vlnové délky a je schopno proniknout do pokožky.


Selekce vhodné vlnové délky: Před samotným ošetřením je nezbytné vybrat správnou vlnovou délku světla. Vlnová délka je nastavena tak, aby byla absorbována pigmentem v chloupku, který se nazývá melanin.


Přenos světelných pulzů na pokožku: Po vybrání vhodné vlnové délky zařízení emituje série světelných pulzů, které jsou aplikovány na pokožku. Tyto pulsy pronikají do vlasových folikulů.


Absorpce světla melaninem: Melanin v chloupku absorbuje světelnou energii. Tato energie se následně přeměňuje na teplo.


Zničení vlasového folikulu: Teplo vznikající v chloupku způsobí zahřátí vlasového folikulu a jeho postupné zničení. Tím je zabráněno dalšímu růstu chloupků z tohoto folikulu.


Posloupnost a opakování: Kvůli cyklu růstu chloupků se ošetření IPL epilací musí provádět v několika sezeních s určitými intervaly. To zajistí, že budou vždy zničeny chloupky v aktivní fázi růstu.

Je důležité poznamenat, že efektivita IPL epilace může být ovlivněna barvou pleti a hustotou melaninu v chloupku.

IPL epilace může být méně efektivní na velmi světlé pleti nebo na šedých a bílých chloupcích, protože zde je obsah melaninu nižší. Před zahájením IPL epilace je vhodné konzultovat s profesionálem, který zhodnotí vaši pokožku a chloupky a doporučí nejvhodnější postup.LASEROVÁ EPILACE

Laserová epilace je další účinnou metodou pro trvalé odstranění nežádoucích chloupků. Tato technika využívá principů laserového záření k cílené destrukci vlasových folikulů a je vhodnou metodou jak pánské epilace, tak té pro ženy.


Epilace a depilace jsou často milně zaměňovány, rozdíl je však v tom, že při depilaci jsou chloupky odstraňovány pouze povrchově, ale jejich kořen zůstává nedotčen, proto má oproti epilaci mnohem kratší účinnost.


Nyní si rozebereme základní princip fungování laserové epilace:


Laserový zdroj: Zařízení pro laserovou epilaci obsahuje laserový zdroj, který generuje koncentrované světlo. Lasery používané pro epilaci bývají nejčastěji diodové nebo alexandritové.


Selektivní absorpce melaninem: Podobně jako u IPL epilace je důležitým faktorem melanin, pigment přítomný v chloupku. Laserový paprsek je kalibrován tak, aby byl absorbován melaninem, což vede k jeho zahřátí.


Přeměna světelné energie na teplo: Když laserový paprsek dopadá na chloupky, melanin v nich absorbuje světelnou energii a rychle ji přeměňuje na teplo.


Zničení vlasového folikulu: Teplo generované vlasovým folikulem má za následek jeho zničení. Tím je zabráněno dalšímu růstu chloupků z tohoto folikulu.


Chloupky v různých fázích růstu: Chloupky procházejí různými fázemi růstu, včetně fáze aktivního růstu (anagenní fáze) a fáze klidu (telogenní fáze). Laserová epilace je nejúčinnější při ošetření chloupků v anagenní fázi, kdy jsou spojeny s vlasovým folikulem. Proto je třeba provádět ošetření v několika sezeních s určitými intervaly, aby byly zničeny všechny chloupky.

Laserová epilace je obecně považována za efektivní a trvalou metodu odstranění chloupků dle odborníků i dle recenzí laserové epilace, a to bez ohledu na barvu pleti.

Nicméně je důležité, aby byla prováděna odborným personálem, aby se minimalizovalo riziko vedlejších účinků, jako je zarudnutí, otok či pigmentace.

Před zahájením laserové epilace je vhodné konzultovat vše se specialistou, aby byla zvolena správná technika pro vaši konkrétní potřebu.

ÚČINNOST IPL EPILACE A LASEROVÉ EPILACE

Rozhodnutí, kterou metodu zvolit pro trvalé odstranění nežádoucích chloupků, je často poháněno účinností dané techniky. Podívejme se nyní podrobněji na účinnost dvou nejběžněji používaných metod – IPL (Intense Pulsed Light) epilace a laserové epilace – a na faktory, které ji ovlivňují.

ÚČINNOST IPL EPILACE

IPL epilace, známá svou schopností odstranit chloupky, je metoda, jejíž účinnost může být proměnlivá. Toto jsou klíčové faktory ovlivňující účinnost IPL epilace:


Typ pleti a barva chloupků: IPL epilace nejlépe funguje na světlejší pleti a tmavých chloupcích. To je způsobeno tím, že technologie je založena na principu selektivní absorpce melaninem v chloupku. IPL epilace může být méně účinná u šedivých, blond nebo bílých chloupků, protože melanin v nich chybí nebo je v minimálním množství. Čím více melaninu chloupek obsahuje, tím efektivnější je ošetření.


Počet procedur: Pro dosažení trvalých výsledků je často zapotřebí více než 10 procedur IPL epilace. Toto je způsobeno tím, že IPL neodstraní všechny chloupky najednou, ale postupně. Chloupky jsou zpravidla redukovány během několika týdnů a měsíců, což vyžaduje trpělivost.

ÚČINNOST LASEROVÉ EPILACE

Laserová epilace je obecně považována za efektivnější metodu pro trvalé odstranění chloupků ve srovnání s IPL epilací. Několik faktorů hraje roli v účinnosti této metody:


Typ pleti a barva chloupků: Laserová epilace je účinná u různých typů pleti a chloupků, včetně světlé pleti a chloupků. Moderní lasery jsou vybaveny různými vlnovými délkami, což umožňuje specialistům přizpůsobit ošetření individuálním potřebám klienta.


Počet procedur: Obvykle se doporučuje 4 až 6 procedur laserové epilace pro dosažení trvalého účinku. Po těchto procedurách bývá viditelný významný pokles růstu chloupků.


Rychlost a efektivita: Laserová epilace má výhodu v tom, že je rychlejší než IPL epilace. Laserový paprsek je koncentrovaný a přesný, což umožňuje rychlé a efektivní ošetření.


Celkově lze říci, že epilace laserem má tendenci být rychlejším a účinnějším způsobem, jak dosáhnout trvalého odstranění chloupků ve srovnání s IPL epilací. Volba mezi těmito dvěma metodami by však měla záviset na individuálních potřebách a barvě pleti a chloupků.

ZVAŽTE SVÉ MOŽNOSTI
Zvolte pro sebe tu nejúčinnější metodu a vaší vysněnou dokonalou pokožku máte na dosah.

BEZPEČNOST A RIZIKA PŘI IPL EPILACI A LASEROVÉ EPILACI

Trvalé odstranění chloupků je atraktivní možností, ale zároveň vyžaduje pečlivé zvážení bezpečnosti a rizik spojených s různými metodami

Přesnost ošetření:

Jedním z klíčových rozdílů mezi IPL epilací a laserovou epilací je přesnost ošetření. IPL epilace používá širší spektrum světla, což může způsobit, že je méně přesná v cílení na melanin v chloupku. To může znamenat, že je potřeba více procedur, než dosáhnete trvalého odstranění chloupků, a může také zvýšit riziko poškození okolní pokožky.

Bezpečnost

Laserová epilace je obecně vnímána jako bezpečnější metoda v porovnání s IPL epilací. Lasery používané v laserové epilaci jsou kalibrovány tak, aby byly schopny cíleně působit na vlasové folikuly bez zbytečného poškození okolní pokožky. To může snížit riziko podráždění, zarudnutí, popálenin nebo pigmentace, které mohou být spojeny s IPL epilací.

Bolestivost

Obecně se uvádí, že laserová epilace je méně bolestivá než IPL epilace. Moderní laserové zařízení obvykle zahrnují různé mechanismy pro minimalizaci nepříjemných pocitů, například chlazení pokožky. To vede k pohodlnějšímu a méně bolestivému ošetření, což je důležité pro pacienty s nižší tolerancí bolesti.

Barva pleti a rizika

IPL epilace může být rizikovější pro lidi s tmavou pletí, protože širší spektrum světla může být absorbováno melaninem v kůži a způsobit nepříjemnosti. Naopak, moderní laserové systémy jsou často vybaveny různými vlnovými délkami, což umožňuje bezpečněji pracovat s různými typy pleti.

Vedlejší účinky:

U obou metod jsou obvykle mírné a dočasné, ale mohou zahrnovat zarudnutí, otok, přechodnou pigmentaci nebo podráždění. Výskyt těchto vedlejších účinků může být nižší u laserové epilace díky její vyšší přesnosti.

Individuální faktory:

Bezpečnost a rizika mohou být ovlivněny individuálními faktory jako je citlivost pokožky, typ ošetření nebo například kvalita používaného zařízení. Je důležité dobře si vybrat studio nebo estetickou kliniku, do jejíž péče se svěříte.


Celkově vzato, laserová epilace je obvykle vnímána jako bezpečnější a efektivnější volba pro trvalé odstranění chloupků ve srovnání s IPL epilací. Bezpečnost a účinnost mohou být ovlivněny různými faktory, a proto je důležité vyhledat odbornou konzultaci a zvážit všechna pro a proti obou metod.

PROČ JE EPILACE LASEREM OD OLA LA STUDIA LEPŠÍ VOLBOU?

Nejmodernější technologie:

Využíváme nejmodernější laserové technologie pro epilaci. Používání pokročilých laserových zařízení může výrazně zvýšit účinnost a bezpečnost ošetření. Tyto moderní systémy jsou obvykle lépe kalibrovány, což umožňuje cílenější a přesnější ozařování vlasových folikulů. Tím se minimalizuje riziko poškození okolní pokožky a zvyšuje účinnost odstranění chloupků.

Zkušení specialisté:

Disponujeme týmem zkušených a odborně vyškolených specialistů v oblasti laserové epilace. Profesionální péče o klienty je klíčem k úspěšnému ošetření, a proto je důležité mít po svém boku odborníky, kteří rozumí jedinečným potřebám každého klienta a poskytují individuální přístup k péči.

Komplexní péče:

Nezaměřujeme se pouze na samotnou proceduru, ale také na celkovou péči o klienty. To zahrnuje poskytování nejlepší post-procedurální péče, včetně podpory a rad po ošetření. Specializovaní pracovníci vám poskytnou rady ohledně péče o pokožku po epilaci, abychom minimalizovali možné vedlejší účinky a aby bylo dosaženo optimálních výsledků.

Individuální přístup:

Každý klient má jedinečné potřeby a cíle, což v OLA La studiu dobře víme. Proto se specialisté zaměřují na poskytování individuálního přístupu a konzultaci s klientem, aby byly plně pochopeny jeho požadavky a očekávání. Tím se zajistí, že procedura bude co nejefektivnější a bezpečná.


OLA La studio vyniká díky kombinaci nejmodernější technologie, zkušených specialistů a komplexní péče o klienty.


Tím se stává epilace laserem od nás vynikající volbou pro ty, kteří hledají bezpečný, efektivní a profesionální přístup k trvalému odstranění nežádoucích chloupků. Cena laserové epilace se odvíjí od epilované části těla, možností je nespočet.

NEVÁHEJTE SE SVĚŘIT DO NAŠÍ PÉČE A BRZY SE BUDETE PYŠNIT KRÁSNOU A TRVALE HLADKOU POKOŽKOU
Zamluvte si svůj termín ještě dnes!

ZÁVĚR

Možností pro odstranění nežádoucích chloupků je celá řada, počínaje klasickým holením žiletkou přes depilaci, trvalé odstranění chloupků doma, až po profesionální odstranění chloupků odborníky, na nějž jsme se v rámci tohoto článku blíže zaměřili.


Po důkladném srovnání IPL depilace a epilace laserem je jasné, že obě metody mají své výhody a nevýhody. IPL epilace může být efektivní, ale vyžaduje obvykle více procedur a může být méně přesná.


Naopak, epilace laserem je často považována za bezpečnější, účinnější a méně bolestivou. Moderní technologie a zkušení specialisté hrají klíčovou roli v dosažení optimálních výsledků.


Z důvodu výše uvedených výhod laserové epilace a kvality péče doporučujeme epilaci laserem jako optimální volbu pro trvalé odstranění nežádoucích chloupků. Využíváme nejmodernější technologie a mnohaleté zkušenosti specialistů, což zajišťuje efektivní a bezpečný postup.

Navíc v OLA La studiu klademe důraz na komplexní péči o klienty, včetně individuálního přístupu a poskytování rad a podpory po proceduře. To všechno přispívá ke skvělým výsledkům a celkové spokojenosti klientů.

NECHTE LASEROVOU EPILACI, AŤ ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT K LEPŠÍMU

Vydejte na cestu k hladké pokožce se specialisty z OLA La!